top of page
285459158_5847802015248440_5948086371931240444_n.jpg

Prosjekter

BILDE: Frode Gjelstenli

KATAHOLMEN - DEL 3 SJØFRONTEN

Lenge har Kataholmen fungert som parkering for kontainere, lagring og parkering. Som del 3 av sjøfronten har det vært flere planer for holmen, men dette skulle bli en av hovedoppgavene for Vestnes næringsforum sin nye prosjektansatt å ferdigstilles sammen med Vestnes Næringsforum, Vestnes kommune og Møre og Romsdals fylkeskommune.  Jaktgaleasen bygd i Vestnes fra 1862, Søblomsten, var allerede på plass på holmen, nå gjenstod det å skape aktivitet og et miljø rundt. Vi i Vestnes Næringsforum, sammen med Vestnes Kommune og Fylkeskommunen så muligheter til å utvikle område slik at det skal være attraktivt sted for innbyggerne i Vestnes, samt turister.

I tillegg til den grønne lungen med terreng, plen, trær, blomterkasser, bord, benker og lekeapparat/treningsapparat, ønsket vi et blikkfang. Dette skulle bli et 6 meter høyt fyrtårn laget av marint "avfall" som tau, blåser, garn osv. Fyrtårnet er bygd av elever ved Gjermundnes Videregående Skole, materiellet er sponset av næringslivet i Vestnes og kledd på dugnad av frivillige. Fyrtårnet symboliserer den maritime historien vi har i Vestnes og belyser på miljø og fremtiden. Plastforsøpling av havet er en av de største miljøutfordringene i vår tid og som den maritime kommunen vi er, er det viktig at vi tar ansvar for fremtiden. Fyrtårnet vil være en ledestjerne for et mer bevist forhold til hvordan vi som forbrukere, industrien og fiskere håndterer avfall og plast.

Vi så allerede da det var gravmaskiner og fyrtårn var oppe at dette var og kom til å bli et populært område. Fyret er å se over alt på sosiale media og har blitt et symbol for positivisme og utvikling i Vestnes.

kataholmen før og no.png

FESTIVALEN FERRYTALE 2021

Gjennom tettstedsprosjektet utvikler vi tettstedet Vestnes med nye byrom, etablering av nye næringer, oppstarts hjelp for grunder og vi bistår bedriftene. I tillegg til dette ønsker vi å fylle tettstedet med liv – dette gjorde vi gjennom Ferrytale 2021🎉

Ferrytaile (7).png

Næringshage

Næringshage-programmet er et nasjonalt program med formål om å skape levedyktige og fremtidsrettet næringsliv i distriktene. Nordveggen og Vestnes Næringsforum sin deltakelse i programmet gjør at de sammen med Siva kan tilby en ny tjeneste for den enkelte bedrift, med hjelp til støtte & oppfølging, kompetanseheving og bistand til videre vekst og utvikling til rabattert pris gjennom støtte fra offentlige midler.

Næringshageprogram Nordveggen Vestnes Næringsforum

SETTE VESTNES PÅ KARTET

Vestnes Næringsforum skal i samarbeid med Vestnes kommune og andre instanser og organisasjoner arbeide for å fremme et konkurransedyktig og allsidig næringsliv i Vestnes. Arbeidet kan være rettet både mot bedre rammevilkår og konkrete tiltak som tar sikte på å gjøre Vestnes til et best mulig lokalsamfunn hvor folk ønsker å bli boende og flytte til.

Spesifikke tiltak for dette er promotering og synliggjøring  av Vestnes kommune igjennom protalen www.ivestnes.no og instagram-kontoen @ivestnes.no. Dette gjør vi sammen med kulturavdelingen i kommunen, frivillighetssentralen og Vestnes Bibliotek. 

Se konto her.

Vestnes_Eline Karlsdatter Fladseth_003.jpg

INNOVASJONSCAMP 2022

Innovasjonscamp er et idéverksted og et program med fokus på kreativitet, skaperglede og nyskaping. 

I programmet får elevene et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Dette gir god trening i å arbeide kreativt med ideutvikling og problemløsning og fungerer godt som forberedelse til elevbedrift.

Årets Innovasjonscamp (2022) skal ha søkelys på hvordan ikke bare vi kan trekke jobbsøkere til arbeidsplassen, men hva bør bedrifter og samfunnet i Vestnes gjøre for at de skal bosette seg og trives i jobben i Vestnes?

Victor Nordman ledet Demografiutvalget i 2020 som fant ut at utsiktene for distriktene er meget utfordrende. Befolkningen blir eldre, tilbudene er mindre, avstandene større og mangfoldet mindre. Nordmann forteller dette:

Grunndiagnosen er at distriktsutfordringen ikke lenger handler om å forhindre fraflytting. Folketallet vil bare fortsette å synke, selv uten fraflytting. De som er igjen i bygdene er så gamle at de ikke kommer til å flytte. Man må ha påfyll utenfra. Man må altså overbevise noen som bor på et større sted, om å flytte til et mindre sted. Det er en kjempeutfordring, sier Victor Norman.

Victor nevner at det ikke bare handler om gode arbeidsplassen, men også hva du skal gjøre etter jobb. Distriktspolitikken har ikke blitt endret siden 1945 og for å opprettholde en levende bygd trenger vi nye ideer – det er her 9.klasse fra Tomrefjord og Helland skole kommer inn.

Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap, skolene og Vestnes Næringsforum.

Bilde-Innovasjonscamp-NIC_dag2_0524.jpg

Idèverkstedet 

Vi i Vestnes Næringsforum åpner Idèverkstedet i løpet av våren. Dette blir et moderne, åpent og inkluderende kontorfellesskap, med mulighet for arbeidsro utenfor hjemmet. I tillegg blir det til tider arranger gründerfrokoster, workshops og næringstreff her. Rett og slett et kreativt og inspirerende miljø.

Se mer om prosjektet her. 

cowork plantegniong.png

Alle videoer

Alle videoer

Alle videoer
Søk etter video...
Tettstadprogrammet - kortversjonen
01:01
Spill video

Tettstadprogrammet - kortversjonen

Jubileum til Norges eldste bevarte bilferge! Ferrytale!
00:00
Spill video

Jubileum til Norges eldste bevarte bilferge! Ferrytale!

Ferrytale 2021!
00:00
Spill video

Ferrytale 2021!

BLI MED HJEM!
00:00
Spill video

BLI MED HJEM!

  • Hvit Instagram Ikon
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
bottom of page