top of page

Personvern

Denne personvernerklæring gjelder for Vestnes Næringsforum sin nettside vestnesnf.no. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger (personopplysningsloven § 19/GDPR artikkel 14) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd/GDPR artikkel 12-13).

BEHANDLINGSANSVARLIG
Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: Vestnes Næringsforum med organisasjonsnummer 985 288 658. Ansvarlig person hos oss er dagelig leder Eva Langstein, til daglig delegert til porsjektleder og kommunikasjonsansvarlig Josefine Rødal Tomren.


VÅRT FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG
Personopplysninger som i all hovedsak er navn, e-post og i noen tilfeller telefonnummer og adresse, hentes inn for å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere medlemmer og kunder, i tillegg for å kunne gjennomføre bestilte tjenester, samt ha mulighet for å behandle en eventuelle klage. Andre personopplysninger kan forekommen, men vårt behandlingsgrunnlaget ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing.


Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven / personvern ordningen (GDPR) bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.


HVA BEHANDLES OG HVORDAN HENTER VI INN PERSONOPPLYSNINGER
Noen personopplysninger henter vi inn frivillig, det vil si at bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan gjennomføre bestilling av tjenester. Noen personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevar i henhold til gjeldende regelverk. (f.eks regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, tekstmeldinger og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme.
Næringsforeningen verken henter inn, registrerer eller behandler sensitive personopplysninger.


BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER
Opplysninger om personer som deltar i våre ressursgrupper blir publisert på våre nettsider etter samtykke. Navn på kontaktpersoner i våre medlemsbedrifter blir publisert på våre nettsider etter samtykke. Navn på konferansedeltakere blir også delt med andre deltakere på den aktuelle konferansen.


DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?
Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører (f.eks webhotel, e-post, programvare og skybaserte tjenester), regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT-leverandører og programvare.


INNSYN OG RETTING
I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Vestnes Næringsforum. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.


OPPBEVARING OG SLETTING
I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Næringsforeningen lagrer personopplysninger om medlemmer og kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning.
Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, for eksempel bokføringsloven.


BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider.
I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon - § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.
Næringsforeningen benytter følgende informasjonskapsler:
Google Analytics: Webstatistikk. Brukes til å spore brukere over flere sidevisninger i forbindelse med webanalyse.
Wix.com: Webstatistikk og profilering. Brukes for å spore brukere over flere sidevisninger i forbindelse med analyse, markedsføring og salg.

Address

Stadionveien 2, 3 etg.

6393 Vestnes, Norway

Email

telefon

+47 900 82 002

Social Media

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
Takk for innsendelse!
  • Hvit Instagram Ikon
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
bottom of page